Welkom bij Myriam Van Dyck!
Ik ben Myriam Van Dyck, voedings- en gezondheidsconsulente. Een gezondheidsconsulent is een professionele beoefenaar van de natuurlijke gezondheidszorg die tracht met natuurlijke methoden het zelfgenezend vermogen (immuunsysteem) van de cliënt te herstellen of te versterken. Dit kan o.a. door middel van voeding of voedingssupplementen, kruiden ,detox, dieptemassage, relaxatie therapie, enz  

De laatste decennia is de ontwikkeling van de geneeskunde en farmacie enorm geëvolueerd. De behandeling van acute en levensbedreigende situaties is er sterk op vooruit gegaan . Anderzijds moeten we erkennen dat op vlak van chronische ziekten en welvaartsziekten er nog heel wat leemtes zijn . Het is soms nuttig de levensstijl en voeding van mensen te evalueren en door te lichten, zodat ze een accuraat beeld krijgen van wat er daar al fout kan lopen.  

Een belangrijke taak binnen de gezondheidszorg is weggelegd op het domein van de preventie. Voorkomen (van ziekte) is nog altijd beter dan genezen. Hierbij speelt de patiënt zelf de belangrijkste rol.. Leren welk voedsel gezond of ongezond is in een bepaalde situatie; leren zich ontspannen ondanks een druk werkschema; op een gezonde manier leren omgaan met tegenslagen of conflicten; enz. zou veel leed kunnen voorkomen.  

Preventie behelst alle aspecten van het leven, van zuiver fysieke zaken zoals zich gezond voeden, over emotionele en mentale kwesties, tot spirituele zaken.       

Ik werk voornamelijk met een ESP( epi-genetische scan ). Dit is een dynamisch onderzoek dat het geheel van invloeden op de genexpressie weergeeft en zo een idee geeft over de stofwisseling in het lichaam. Het geeft aan welke invloeden een impact hebben op de genexpressie, (voeding, stress, toxische belasting,….) waar de genexpressie het meest verstoord wordt en vooral welke mogelijkheden er zijn om de genexpressie terug zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De oorzaak van de klachten wordt opgespoord .
 

Deze test is een niet-invasief onderzoek en wordt uitgevoerd m.b.v. een speciaal ontwikkelde digitale fingerprint meetmethode. Het geheel aan informatie geeft biofeedback over de genexpressie, de eiwitsynthese en de stofwisselingsactiviteit in het lichaam.


De analyse geeft een idee over volgende parameters
:

1. Ontbreken er bouwstenen om het lichaam optimaal te laten functioneren?                                 
2. Is er een verstoring in het celmilieu (zuur-base, oxidatie-reductie, vocht- en elektrolyten, 
polariteit)? Welke weefsels ondervinden daar het meeste hinder van?
3. Is er een verstoring in de celcommunicatie op energetisch niveau?
4. Zijn er factoren en/of omgevingsinvloeden die de celstofwisseling belasten?

De ESP-gezondheidstest geeft aan welke stoornis de hoogste prioriteit heeft . Het geeft ook weer welke supplementen kunnen bijdragen tot een verbetering of herstel van de gezondheidstoestand.


De test kan zowel preventief als curatief worden aangewend.

Er wordt een uitgebreid verlag geleverd.
Als voedingsdeskundige en gezondheidsconsulente bekijkt Myriam het lichaam op een holistische wijze.

Deze visie bekijkt het lichaam als één geheel dat in balans moet zijn.

In plaats van zich enkel te concentreren op het bestrijden van de ziekte/aandoening gaat ze ook op zoek naar de oorzaak hiervan.

Door uw klachten ernstig te nemen voorkomt ze dat ze overgaan in ziekten of chronische aandoeningen.

Met het afnemen van een ESP-gezondheidstest komt ze te weten welke factoren het optimale evenwicht van uw lichaam verstoren.

Op basis van deze resultaten kan ze dan overgaan tot het verstrekken van:

U leeft reeds gezond of uw wenst aan uw gezondheid te werken?
Zet dan de eerste stap naar een (nog) gezonder leven en contacteer Myriam Van Dyck!